Esperanto e rastësishme

Sipas hulumtimit, ka mijëra gjuhë që ekzistojnë në botë. Ky numër mund të rritet edhe më tej, nëse ne gjithashtu numërojmë numrin e gjuhëve artificiale. Gjuhë artificiale? Po! Gjuhë artificiale janë gjuhët e bëra nga njeriu. Një nga gjuhët artificiale që është e popullarizuar është Esperanto. Prezantuar për publikun në vitin 1887, Esperanto vlerësohet aktualisht që ka rreth 2 milionë folës në mbarë botën.

Published by Teddy Nee

https://about.me/teddynee

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: