Hội thoại bằng tiếng Trung

Tiếng Trung là một thứ tiếng rất quan trọng được dùng ở Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, tổng có tới hơn một tỉ người sử dụng. Tại Trung Quốc và Đài Loan, tiếng Trung được xem là ngôn ngữ chủ đạo trong truyền thông và giáo dục, hơn nữa tiếng Trung là một trong bốn thứ tiếng quan trọng tại Singapore.

Published by Teddy Nee

https://about.me/teddynee

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: