Indoneziane e rastësishme

Indonesia renditet e katërta si vendi më i populluar në botë me popullsinë e saj prej mbi 250 milionë banorë. Shumica e Indonezianëve njohin të paktën dy gjuhë ose janë bilingualë për shkak të diversitetit etnik në Indonezi. Gjuha indoneziane është e vetmja gjuhë zyrtare që përdoret në shumë aspekte.

Published by Teddy Nee

https://about.me/teddynee

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: