Kaswal na Indonesian

Ang Indonesia ay pang-apat na pinakamataong bansa sa buong mundo na may 250 milyong populasyon. Karamihan sa mga Indonesian ay bilingual dahil sa pagkakaiba-iba ng pangkat-etniko sa Indonesia. Ang Indonesian ay tanging opisyal na wikang ginagamit sa maraming aspeto.

Published by Teddy Nee

https://about.me/teddynee

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: