Энгийн индонези хэл

Индонез улс нь 250 сая гаруй хүн амтай бөгөөд дэлхийн хамгийн их хүн амтай улс орны дөрөвдүгээрт жагсдаг. Индонезид олон угсаатан байдаг тул тэдний ихэнхи нь хоёр хэлээр ярьдаг. Индонези хэл бол олон янзаар хэрэглэгддэг тэдний цорын ганц албан ёсны хэл юм.

Published by Teddy Nee

https://about.me/teddynee

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: