Күнүмдүк Эсперанто тили

Күнүмдүк Эсперанто тили

Изилдөөлөргө ылайык, дүйнө жүзү боюнча минден ашуун тил бар. Эгер жасалма тилдерди кошсок, бул тилдин саны мындан да жогоруу болушу мүмкүн. Жасалма тилдер? Ооба! Жасалма тилдер – адам жараткан тил болуп эсептелет. Популярдуу жасалма тилдердин бири Эсперанто болуп саналат. 1887-жылы бул тил коомчулукка тааныштырылып, учурда дүйнө жүзү боюнча болжол менен 2 млн адам Эсперанто тилинде сүйлөшөт.

Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

Javanês Informal

Javanês Informal

Javanês (basa Jawa) é uma língua austronésia falado por mais de 80 milhões de pessoas na Indonésia e Suriname. Na Indonésia, o javanês é falado em Java, particularmente em Java central e leste, e na costa norte de Java ocidental, e em Madura, Bali, Lombok e na região de Sunda em Java ocidental. Alfabeto javanês também pode ser usado para escrever o antigo javanês.

Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

日常のエスペラント

調査によると、世界には千程の言語が存在します。我々がもし人口言語の数も数えたらその数はさらに増えるでしょう。人口言語?はい!人口言語は人工的に作られた言語です。人気のある人口言語の中の一つにエスペラントがあります。1887年に公表され、エスペラントは現在全世界に約200万人程の話し手を持っていると推定されています。

Support independent publishing: Buy this book on Lulu.