Neformala Java

Java lingvo (basa Jawa) estas aŭstronezia lingvo parolata de ĉirkaŭ 80 milionoj da homoj en Indonezio kaj Surinamo. En Indonezio, java lingvo estas parolata en Javo, precipe en centra kaj Orienta Javo, en la norda marbordo de Okcidenta Java, kaj en Madura, Bali, Lomboko, kaj en la Sunda regiono de Okcidenta Java. La java alfabeto ankaŭ povas esti uzata por skribi malnovan javan.

Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

Esperanto e rastësishme

Sipas hulumtimit, ka mijëra gjuhë që ekzistojnë në botë. Ky numër mund të rritet edhe më tej, nëse ne gjithashtu numërojmë numrin e gjuhëve artificiale. Gjuhë artificiale? Po! Gjuhë artificiale janë gjuhët e bëra nga njeriu. Një nga gjuhët artificiale që është e popullarizuar është Esperanto. Prezantuar për publikun në vitin 1887, Esperanto vlerësohet aktualisht që ka rreth 2 milionë folës në mbarë botën.

Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

Esperanto Informal

Menurut penelitian, ada ribuan bahasa yang ada di dunia. Jumlah ini bisa lebih banyak jika kita juga menghitung jumlah bahasa buatan. Bahasa buatan? Iya! Bahasa buatan adalah bahasa yang dibuat oleh seseorang. Salah satu bahasa buatan yang terkenal adalah Esperanto. Diperkenalkan ke publik pada tahun 1887, Esperanto diperkirakan saat ini memiliki sekitar 2 juta penutur di seluruh dunia.

Support independent publishing: Buy this book on Lulu.