Hội Thoại Bằng Tiếng Indonesia

Indonesia là quốc gia đứng thứ tư trong các quốc gia đông dân nhất trên thế giới với dân số hơn 250 triệu người. Hầu hết người Indonesia biết ít nhất hai thứ tiếng do sự đa dạng sắc tộc ở Indonesia. Tiếng Indonesia là ngôn ngữ chính thức duy nhất được sử dụng trongContinue reading “Hội Thoại Bằng Tiếng Indonesia”

Hội thoại bằng tiếng Trung

Tiếng Trung là một thứ tiếng rất quan trọng được dùng ở Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, tổng có tới hơn một tỉ người sử dụng. Tại Trung Quốc và Đài Loan, tiếng Trung được xem là ngôn ngữ chủ đạo trong truyền thông và giáo dục, hơn nữa tiếng Trung là một trong bốnContinue reading “Hội thoại bằng tiếng Trung”