Hội thoại bằng tiếng Trung

Tiếng Trung là một thứ tiếng rất quan trọng được dùng ở Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, tổng có tới hơn một tỉ người sử dụng. Tại Trung Quốc và Đài Loan, tiếng Trung được xem là ngôn ngữ chủ đạo trong truyền thông và giáo dục, hơn nữa tiếng Trung là một trong bốnContinue reading “Hội thoại bằng tiếng Trung”